Το 10ο Πανελλήνιο Παιδοαλλεργιολογικό Συνέδριο, θα διεξαχθεί στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, Αθήνα στις 6-8 Δεκεμβρίου 2019.

Υποβολή περιλήψεων εργασιών

Η υποβολή περιλήψεων εργασιών του 10ου Πανελλήνιου Παιδοαλλεργιολογικού Συνεδρίου παρατείνεται μέχρι τις 27 Οκτωβρίου 2019!

Επισημαίνεται ότι, η υποβολή περιλήψεων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά online μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή περιλήψεων, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία είναι καταληκτική και δεν πρόκειται να δοθεί επιπλέον παράταση.
Νέα λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων εργασιών:
27 Οκτωβρίου 2019

Εγγραφές

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Το 10ο Πανελλήνιο Παιδοαλλεργιολογικό Συνέδριο, θα περιλαμβάνει μια σειρά διαδραστικών συνεδριών ως εξής:

Διαμονή

Για τη διαμονή των συνέδρων έχουν εξασφαλισθεί δωμάτια σε κοντινά ξενοδοχεία.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τη διαμονή σας, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Σημαντικές ημερομηνίες
Νέα λήξη περιόδου υποβολής περιλήψεων:
27 Οκτωβρίου 2019
Λήξη περιόδου προεγγραφών:
10 Οκτωβρίου 2019