ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ»
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022, στις 14:00-18:00.
Για την πρόσκληση και το πρόγραμμα της ημερίδας πατήστε εδώ,
Για να κάνετε εγγραφή στην ημερίδα προκειμένου να την παρακολουθήσετε και να μπορείτε να υποβάλετε ερωτήσεις πατήστε εδώ