Απαραίτητα προσόντα – Δεξιότητες …

Παροχές…

Θερμή παράκληση η γνωστοποίηση.

Στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις.

Αποστολή Βιογραφικού: valia.alexandratou@gmail.com

Επικοινωνία mob. : 6944 561598