Η Κλινική Metropolitan General, ανακοινώνει το ενδιαφέρον για την πρόσληψη Ιατρών άνευ ειδικότητας που βρίσκονται σε αναμονή  έναρξης ή συνέχισης της ιατρικής τους ειδικότητας.  Οι εν λόγω συνάδελφοι πρόκειται να καλύψουν ανάγκες λειτουργείας των νοσηλευτικών ορόφων και να αποκτήσουν περαιτέρω  δεξιότητες εφαρμοζόμενων ιατρικών και νοσηλευτικών πράξεων υπό την εποπτεία της Ιατρικής Διεύθυνσης.

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί παρακαλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους στην Γραμματεία Διοίκησης του Metropolitan General: gziaka@metropolitan-hospital.gr