Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συνεργασία δύο ειδικευμένων ιατρών Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής για πραγματοποίηση εφημεριών στο Τμήμα Επειγόντων περιστατικών και Παθολογικό Τμήμα του Γ.Ν Χαλκίδας, με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής Υπηρεσιών για χρονικό διάστημα ενός έτους.

Download (PDF, 407KB)