Εκ μέρους της Επιστημονικά Υπευθύνου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών “Γενετική του Ανθρώπου – Γενετική Συμβουλευτική” του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σας αποστέλλουμε την πρόσκληση
για την υποβολή υποψηφιοτήτων στο προαναφερόμενο Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και παρακαλούμε όπως την αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του συλλόγου σας.

Η ισοσελίδα του ΠΜΣ: http://www.med.uth.gr/pmsgenetiki/

Download (PDF, 156KB)