Προκήρυξη για πλήρωση της παρακάτω επί θητεία θέσεως ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Χίου ως εξής:

α) Μίας (1) θέσης Επιμελητή Β ́ Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (για το ΚΕΦΙΑΠ Χίου)

Δικαίωμα Υποψηφιότητας: Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι óσοι έχουν:

  1. Ελληνική Ιθαγένεια (πλην óσων προέρχονται απó Κράτη Μέλη της Ε.Ε.).
  2. Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.
  3. Για το βαθμó του Επιμελητή Β ́, η κατοχή τίτλου αντίστοιχης ιατρικής ειδικóτητας.

Download (PDF, 310KB)