Κατόπιν σχετικής απόφασης, προκηρύχθηκαν θέσεις εργασίας ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Δείτε την προκήρυξη.

Download (PDF, 923KB)