ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
45ο ΕΠΙΣ 15-18 ΜΑΪΟΥ 2019

Το επιστημονικό πρόγραμμα του 45ου ΕΠΙΣ περιλαμβάνει και φέτος πρακτικά σεμινάρια, με την ενεργό συμμετοχή των συνέδρων.
Οι συμμετέχοντες με την βοήθεια σεναρίων βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στις πραγματικές συνθήκες που μπορεί να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος επιστήμονας υγείας.

Μάθετε περισσότερα