ΠΔ 77/23 Σύσταση Γενικής Γραμματείας στο Υπουργείο Υγείας – Μεταφορά αρμοδιοτήτων – Κατάργηση Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

29 Ιουνίου 2023

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 77

ΦΕΚ A’ 130/27.06.2023

Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη…………

Άρθρο 5

Σύσταση Γενικής Γραμματείας στο Υπουργείο Υγείας – Μεταφορά αρμοδιοτήτων – Κατάργηση Γενικής Γραμματείας

  1. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 63/2020 (Α’ 156) μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του άρθρου 6 του ν. 4675/2020 (Α’ 54).
  2. Στο Υπουργείο Υγείας συστήνεται Γενική Γραμματεία Στρατηγικού Σχεδιασμού, καθώς και αντίστοιχη θέση Γενικού Γραμματέα. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων: (α) η Αυτοτελής Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του άρθρου 8 του π.δ. 121/2017 (Α’ 148), (β) η Διεύθυνση Φαρμάκου της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του άρθρου 24 του π.δ. 121/2017, (γ) η Διεύθυνση Υποστήριξης και Παρακολούθησης Στρατηγικού Σχεδιασμού του άρθρου 28 του π.δ. 121/2017 και (δ) το Αυτοτελές Τμήμα Εποπτείας, Ανάπτυξης και Λειτουργίας Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) του άρθρου 30 του π.δ. 121/2017.
  3. Καταργούνται η Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και η αντίστοιχη θέση Γενικού Γραμματέα.

Πηγή: https://ygeianet.gr/pd-77-23-systasi-genikis-grammateias-sto-ypoyrgeio-ygeias-metafora-armodiotiton-katargisi-genikis-grammateias-protovathmias-frontidas-ygeias/