ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Το Συνδικαλιστικό Σωματείο Γενικών Ιατρών Ελλάδος (ΣΥ.ΣΩ.ΓΕΝ.ΙΑ.) είναι ένα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματείο που έχει ως στόχο τη συνένωση όλων των Γενικών Ιατρών.

Βασικός σκοπός του είναι η μελέτη, προστασία, προώθηση και επίλυση των οικονομικών, εργασιακών, ασφαλιστικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και ταξικών συμφερόντων των μελών του καθώς επίσης, η προάσπιση και επέκταση του δικαιώματος για την ενεργό συμμετοχή των Γενικών Ιατρών στα συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων.

Επειδή η εποχή απαιτεί την ενεργό συμμετοχή μας για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων της ειδικότητας μας, σας προσκαλούμε να γίνετε μέλη του σωματείου μας και να συνεισφέρετε σε αυτή την κοινή προσπάθεια.

Σας ενημερώνουμε πως για όλα τα μέλη του ΣΥ.ΣΩ.ΓΕΝ.ΙΑ. η ετήσια συνδρομή είναι στα 10,00 ευρώ(€). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα εγγραφής επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο και σύντομα θα λάβουν ενημέρωση για τη διαδικασία ολοκλήρωσης της εγγραφής τους.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Η Πρόεδρος του ΣΥ.ΣΩ.ΓΕΝ.ΙΑ.,
Αικατερίνη Κορακίδου

Φόρμα Εγγραφής Νέου Μέλους