Ενημερωθείτε σχετικά διαβάζοντας την επιστολή του Διευθυντή του προγράμματος καθηγητή κ. Νικολέττου Νικόλαου καθώς και την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Βρείτε εδώ την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος