Αξιότιμοι/ες,

ονομάζομαι Λουκάς Τριανταφυλλόπουλος και είμαι υποψήφιος διδάκτορας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, με επιβλέποντα Καθηγητή τον κ. Δημήτριο Καλλέ.

Στο πλαίσιο εκπόνησης της διδακτορικής μου διατριβής έχει τεθεί ο ευρύτερος στόχος της ανάπτυξης μιας ψηφιακά υποβοηθούμενης δημοκρατικής διαδικασίας που θα  διαμορφώσει μια συγκλίνουσα άποψη σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) θα υποστηρίζει την παροχή ιατρικών συμβουλών. Στην παρούσα φάση της έρευνάς μου και με το παρόν ερωτηματολόγιο επιχειρώ να αξιολογήσω την αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) σε θέματα που άπτονται ιατρικών ζητημάτων, σε μια προσπάθεια να διαπιστωθεί ο βαθμός που η ΤΝ δύναται να ανταποκριθεί ικανοποιητικά σε ιδιαίτερα κρίσιμα ερωτήματα. Για τον σκοπό αυτό, διεξάγουμε μια έρευνα πανελλήνιας εμβέλειας, εστιάζοντας στις απόψεις των επαγγελματιών ιατρών και την υποστήριξη που δύνανται οι ίδιοι να λάβουν από ένα δημοφιλές εργαλείο της ΤΝ, το ChatGPT.

Στην ιστοσελίδα
https://feedchat.azurewebsites.net/
 διατίθεται μια ειδικά σχεδιασμένη διαδικτυακή εφαρμογή, μέσω της οποίας η/ο εκάστοτε χρήστης – ιατρός θα έχει την δυνατότητα να αξιολογήσει την ακρίβεια, συνάφεια και εγγύτητα της απάντησης που θα δώσει το ChatGPT (έκδοση 4.0) στην ερώτηση που η/ο ίδια/ος θα θέσει και θα αφορά ιατρικό ζήτημα της ειδικότητάς της/του.

Σας παρακαλούμε να διαβιβάσετε τον παραπάνω σύνδεσμο στα μέλη του ιατρικού σας συλλόγου, προκειμένου να μας βοηθήσουν με τις απόψεις τους στην σχετική έρευνα. Σημειώνουμε πως σχετικό αίτημα θα απευθυνθεί ή έχει ήδη απευθυνθεί στο σύνολο των ιατρικών συλλόγων που λειτουργούν στον ελλαδικό χώρο.

Τονίζεται ότι η συμμετοχή στην έρευνα γίνεται με πλήρη ανωνυμία καθώς, με τα δεδομένα που καταγράφονται στην πλατφόρμα, δεν υπάρχει τρόπος ταυτοποίησης οποιασδήποτε συμμετοχής. Για τη διενέργεια της έρευνας έχει ήδη υποβληθεί σχετικό αίτημα στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Ε.Α.Π. και αναμένεται η σχετική έγκριση.

Acknowledgement

Δρ. Βασίλειος Βερύκιος, Καθηγητής
Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΣΘΕΤ, ΕΑΠ)
Δρ. Γεώργιος Φερετζάκης, μέλος Σ.Ε.Π & μεταδιδακτορικός ερευνητής
Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΣΘΕΤ, ΕΑΠ)
Δρ. Αικατερίνη Σακαγιάννη, Αναισθησιολόγος-Εντατικολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Διοικητικά-Επιστημονικά Υπεύθυνη Μ.Ε.Θ.
Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής
Δρ. Λάζαρος Τζελβές, Ουρολόγος
Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής, Τμήμα Ουρολογίας

 

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,

ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριση,

με εκτίμηση, Λουκάς Τριανταφυλλόπουλος