Από ιατρική εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητούνται ιατροί με ή άνευ ειδικότητας με γνώσεις της αγγλική γλώσσας, για συνεργασία σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες σε ελληνικά νησιά. Μισθός 2.500€ + Μπόνους. Ασφάλιση και Αστική Ευθύνη.

Επικοινωνία:

Αποστολή Βιογραφικών στο email: info@imedicalservices.net