Αρ. Πρωτ.: 276

Προς

ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας ότι ο τίτλος «διαβητολόγος» θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στους συναδέλφους οι οποίοι έχουν καταθέσει τον αντίστοιχο τίτλο εξειδίκευσης που έχει θεσπιστεί με το ΦΕΚ Τεύχος B’ 1357/19.04.2019.

Επιπλέον μετά καταγγελίες μελών μας για παραποίηση του τίτλου της ειδικότητας μας, επανερχόμεθα και σας ενημερώνουμε ότι μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4138/20.09.2018 που αφορά

στη «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» ο νέος τίτλος της ειδικότητας μας είναι:

«ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΒΗΤΗΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ» ο οποίoς και θα πρέπει να χρησιμοποιείται από όλους τους φορείς.

Για την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία.

Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ.jpg