Τα ερώτημα του Ι.Σ.Θ η απάντηση του Υπουργείου Υγείας

Σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης άδειας λειτουργίας σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες τηλειατρικής.

Ερώτημα ΙΣΘ – 3/11/2020
Απάντηση Υπουργείου Υγείας