Ενημέρωση για τις ειδικότητες που μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο τομέα και για την αποζημίωση.

Download (PDF, 1.65MB)