ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι οι πλατφόρμες συλλογής στοιχείων για εμβολιασμό ιατρών και προσωπικού παραμένουν ενεργές:

1. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ

Για ιατρούς που δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα η δυνατότητα εμβολιασμού τους ή τυχόν νέες εγγραφές ιατρών.

Για να μεταφερθείτε σε αυτήν την πλατφόρμα πατήστε εδώ

2. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ IAΤΡΕΙΑ-ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΚΛΠ (ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)

Για προσωπικό ιατρείων/διαγνωστικών κέντρων/πολυϊατρείων που εκκρεμεί η δυνατότητα εμβολιασμού τους ή δεν είχε δηλωθεί αρχικά η επιθυμία εμβολιασμού.

Για να μεταφερθείτε σε αυτήν την πλατφόρμα πατήστε εδώ

Εκ της Γραμματείας του Ι.Σ.Ε.