Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Μετεκπαιδευτικά μαθήματα πρακτικής εξάσκησης στη βασική ενδοσκοπική χειρουργική στη Γυναικολογία πάνω σε προπλάσματα», διάρκειας σαράντα  ωρών εκπαίδευσης (5 ECTS), το οποίο θα διεξαχθεί στην Α’ Μαιευτική Γυναικολογική κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης και θα υλοποιηθεί με φυσική παρουσία.

Διευθυντής της κλινικής που θα διενεργηθούν τα μαθήματα είναι ο Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Γρηγόρης Γκριμπίζης και Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Άγγελος Δανιηλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας ΑΠΘ.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν Καθηγητές ΑΠΘ και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και εξειδικευμένο ακαδημαϊκό προσωπικό στον τομέα της ενδοσκοπικής χειρουργικής στη γυναικολογία.

Διαβάστε περισσότερα πατώντας εδώ