Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρησείς στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Download (PDF, 576KB)