Σχετικά με την ανάρτηση της Ανακοίνωσης της ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΑΕ 2023 για πρόσληψη Ιατρού Εργασίας στις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσου, Κοζάνης, Εύβοιας, Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας κι Ευρυτανίας, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 28/5/2023. Ωστόσο, επειδή δεχθήκαμε αιτήματα για παράταση υποβολής προσφορών, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ΔΥΑΕ θα δώσει παράταση της όλης διαδικασίας μέχρι τις 6/6/2023 (καταληκτική ημερομηνία), προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν ολοκληρωμένο φάκελο προσφοράς.