Προβλήματα στον προγραμματισμένο εμβολιασμό ιατρών

[gview file=”https://isevia.gr/wp-content/uploads/2021/02/Υπουργείο-ψηφιακής-διακυβέρνησης-Προβλήματα-στον-προγραμματισμένο-εμβολιασμό-.pdf”0