ΠΑΙΔΕΙΑ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2

Αιτήσεις από 9 Απριλίου έως 20 Απριλίου

Ενεργοποίησε άμεσα την Επιταγή Κατάρτισης

Επιλέξιμοι κλάδοι/επαγγέλματα

Προσοχή : Αφορά μόνο ελεύθερους επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενους

Διάρκεια προγράμματος

100 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης

Πιστοποίηση για τα αντικείμενα κατάρτισης (προαιρετικά)

Εκπαιδευτικό επίδομα
600€ (σε 2 δόσεις) :
1η δόση: 400€ με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης.
2η δόση: 200€ με την ολοκλήρωση του προγράμματος τηλεκατάρτισης, δηλαδή με τη συμπλήρωση παρακολούθησης των 100 διδακτικών ωρών.

Δες αναλυτικά το πρόγραμμα και συμπλήρωσε την αίτηση!