Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριακών Γιατρών          Βιοπαθολόγων-Κυτταρολόγων-Παθολογοανατόμων

Σύνδεσμος Ελλήνων Ιδιωτών Πυρηνικών Ιατρών     Πανελλήνια Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ακτινολόγων

Πανεπιστημίου 56    10678   Αθήνα   τηλ: 210 3306487   fax:2103306459  Mail : posipy1@gmail.com Ιστοσελίδα : www.posipy.gr

 

Αθήνα  20-3-2020                                                                                              Α.Π.:189

 

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο ΕΟΠΥΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  Υπουργό Υγείας

Υπουργό Οικονομικών

Υπουργό Εργασίας

ΠΙΣ,  όλους του Ιατρικούς Συλλόγους

ΘΕΜΑ:  Επανακοινοποίηση των απαιτουμένων οικονομικών μέτρων εν σχέσει με την επιδημία από τον κορωναϊό

 

Κε Πρόεδρε και κα Αντιπρόεδρε

Σας επανακοινοποιούμε προηγούμενη επιστολή με τα απαραίτητα οικονομικά μέτρα εν όψει της επιδημίας από τον κορωναϊό, με την επισήμανση ότι:

Παρ’ όλη την οικονομική ζημιά την οποία υφιστάμεθα (συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού μας) λόγω της δραματικής πτώσης της επισκεψιμότητας μας, (μείωση 80 έως 90%) εξ αιτίας της κρίσης και των μέτρων για τον κορωναϊό, εν τούτοις οι γιατροί και τα εργαστήρια της ιδιωτικής ΠΦΥ, παραμένουμε στις θέσεις μας ως η πρώτη γραμμή ανάσχεσης της επιδημίας, αντιμετωπίζοντας και τους περισσότερους κινδύνους για την υγεία μας, εξετάζοντας, και ρυθμίζοντας την ροή των σημαντικών περιστατικών προς τα νοσοκομεία.

Είναι λοιπόν όχι μόνο οικονομικά και κοινωνικά επιζήμια αλλά ηθικά απρεπής  η εξακολούθηση της επιβολής του μέτρου του claw back, όπου, ενώ όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι και επιχειρήσεις δέχονται ελαφρύνσεις, τους «ήρωες με τις άσπρες ποδιές» όπως του αποκάλεσε και ο Πρωθυπουργός, όχι μόνο να μη τους επιβραβεύετε και να μη τους βοηθάτε, αλλά και να εξακολουθείτε να τους υποχρεώνετε μέσω του claw back, να πληρώνουν και από «την τσέπη τους» τις παροχές προς τους ασθενείς γι’ αυτή την δύσκολη περίοδο που διανύουμε.

Είναι επομένως εκ των ουκ άνευ η άμεση κατάργηση του μέτρου του claw back τουλάχιστον για ένα τετράμηνο και κατόπιν επανεξέταση, καθώς επίσης και η άμεση καταβολή των υποβληθεισών δαπανών Δεκεμβρίου 2018 και Ιανουαρίου του 2020 .

Η κατάρρευση της πρώτης γραμμής της ιδιωτικής ΠΦΥ, θα επιφέρει και κατάρρευση της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας υγείας και φυσικά ουδείς εύχεται κάτι τέτοιο.

 

        Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας

Θ. Χατζηπαναγιώτου                    Σπ. Κραμποβίτης