Δωρεάν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιδοτούμενο από το ΕΣΠΑ
ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ,
ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ από τον COVID-19

 

Απευθύνεται σε Επιστήμονες – Ελεύθερους Επαγγελματίες. Βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) οριζόμενου από το Υπουργείο Οικονομικών
(κλικ και ελέγξτε εάν περιλαμβάνεται και ο δικός σας ΚΑΔ)

Αφορά εξ αποστάσεως εκπαίδευση με δυνατότητα επιλογής ωρών διεξαγωγής χωρίς περιορισμό οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

Η εκπαίδευση γίνεται σε 10 ενότητες, από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε αυτές που σας ενδιαφέρουν.
(κλικ και δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της κάθε ενότητας)

Όλες οι ενότητες δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και στην αποτελεσματικότερη χρήση Η/Υ:

1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)

2. Δημόσιοι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί

3. Ηλεκτρονικό εμπόριο – ηλεκτρονικές συναλλαγές,
με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία

4. Βασικές ψηφιακές δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης έκδοσης

5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ψηφιακή υπογραφή – ψηφιακά
πιστοποιητικά – ψηφιακή ανταπόκριση με τοδημόσιο/τηλεργασία & τηλεδιάσκεψη

6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (smart buildings)

7. Διαχείριση έργων (financial spreadsheets/χρηματοοικονομική χρήση/
πρακτικές DEVOPS) & διαδικτυακή συνεργασία

8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον

9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται
με χώρους παροχής φροντίδας υγείας

10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη
χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media marketing),
με σύγχρονα εργαλεία και mobile εφαρμογές.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Υλοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 100 διδακτικών ωρών θεωρητικού μέρους αποκλειστικά με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση, βασισμένη σε σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους.

Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, η οποία χορηγείται κατόπιν εξετάσεων, που διεξάγονται μετά από την παρακολούθηση του προγράμματος.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν επιδότηση 600 €
400 € με την ενεργοποίηση και 200 € με την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο.

Για να Λάβετε το Επίδομα,

παρακαλούμε κλικ σε όποιον από τους κάτωθι 2 εκπαιδευτικούς οργανισμούς επιθυμείτε
και συμπληρώστε την επόμενη φόρμα εγγραφής:

UniOpen 

Ι.Ι.Ε.Κ ΔΕΛΤΑ