Η κατασκήνωση ΧΑΝ στον Άγιο Ιωάννη Πηλίου αναζητεί ιατρό  για το διάστημα 21-6-2023 έως 11-7-2023 (σύνολο 21 ημερών). Ο ιατρός θα πρέπει να διαμένει εντός της κατασκήνωσης για το παραπάνω  διάστημα.

Η κατασκήνωση πέρα της αμοιβής του ιατρού παρέχει το χώρο διαμονής και τη διατροφή εντός των εγκαταστάσεων της.

Η προσφερόμενη αμοιβή ανέρχεται στα 1.400 ευρώ.

Η κατασκήνωση απασχολεί επιπλέον νοσηλευτή για τις ανάγκες της.

Οι ηλικίες των συμμετεχόντων παιδιών είναι από 7 – 15 ετών.

Επιθυμητές ειδικότητες είναι αυτές του παιδιάτρου, παθολόγου, γενικού ιατρού, χειρουργού.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2310 265776 6946876186  κος Γιώργος Πλεξίδας.
Email pilio@ymca.gr.