Η ημερομηνία έναρξης του άρθρου 90 του νόμου 4600/2019 περί ηλεκτρονικής συvταγογράφησης ναρκωτικών μετατίθεται για τις 30 Ιουνίου 2019, ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής των σχετικών με την υπηρεσία πληροφοριακών συστημάτων:

α) του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγοράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ,
β) των λογισμικών ιατρείων τρίτων κατασκευαστών,
γ) των λογισμικών των φαρμακείων Κοινότητας και του ΕΟΠΥΥ και
δ) των μηχανισμών διαλειτουργικότητας ανάμεσα στα παραπάνω πληροφοριακά συστήματα μέσω του ΑΡΙ της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

GDE Error: Requested URL is invalid