Μια από τις ιδιαίτερες και μεγάλες προκλήσεις της σύγχρονης Ιατρικής είναι η ανάγκη επεξεργασίας, αποστολής και αποθήκευσης μεγάλου όγκου πληροφοριών, των οποίων μάλιστα το μεγαλύτερο μέρος αποτελεί «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα».

Η σωστή διαχείριση των δεδομένων αυτών καθορίζεται πλέον από ένα σύνθετο και αυστηρό νομικό πλαίσιο, με το οποίο πρέπει ως Ιατροί να συμμορφωνόμαστε πλήρως, προκειμένου να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε επιστημονικά αλλά και ηθικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Οφείλουμε πλέον να γνωρίζουμε τι σημαίνει «επεξεργασία προσωπικών δεδομένων», ποια τα δικαιώματα των ασθενών στη διαχείριση των προσωπικών τους δεδομένων, πότε απαιτείται συγκατάθεση για τη διαχείριση αυτή, κ.λπ.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου διοργανώνει Webinar με θέμα: «Διαχείριση και προστασία προσωπικών δεδομένων για Ιατρούς και Ιατρικούς Συλλόγους».

Τη διαδικτυακή αυτή εκδήλωση μπορούμε να παρακολουθήσουμε όλοι οι Ιατροί, προκειμένου να ενημερωθούμε αρμοδίως για το τι σημαίνει διαχείριση και προστασία προσωπικών δεδομένων, ποιες καθημερινές μας πράξεις αφορά και τι πρέπει πιθανώς να αλλάξουμε στον τρόπο λειτουργίας μας.

Συνημμένα θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της διαδικτυακής εκδήλωσης (WEBINAR) που θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Zoom» την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023 στις 18:30, καθώς και τον σύνδεσμο στον οποίο θα πρέπει  να μεταβείτε για τη συμμετοχή σας.