Σας ενημερώνουμε με το συνημμένο για την έναρξη εφαρμογής του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης παρακλινικών εξετάσεων, ιατρικών πράξεων και φυσικοθεραπειών για τους ασφαλισμένους του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση τίθεται σε εφαρμογή από την Δευτέρα 27-05-2024.