Παρακαλούμε να συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο που αφορά το σύνδρομο επαγγελματικής κόπωσης (burn-out) σε όλη την ιατρική κοινότητα, με σκοπό τη διερεύνηση της επαγγελματικής εξουθένωσης, καθώς και συγκεκριμένων δημογραφικών παραγόντων που πιθανών επιδρούν στην εμφάνιση του. (διαβάστε περισσότερα εδώ)

Ο σύνδεσμος για τη συμπλήρωσή του είναι:  https://forms.office.com/e/Cf0LbjzCBS