Η Ακαδημία Καρδιολογίας και η Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Π.Γ.Ν.Θ.
«ΑΧΕΠΑ» σας προσκαλούν στο 9ο Κλινικό Φροντιστήριο Πνευμονικής Υπέρτασης &
Θρόμβωσης
το οποίο πρόκειται να διεξαχθεί 20 – 22 Ιανουαρίου 2022 στο Μέγαρο
Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Κλινικά Φροντιστήρια

– Η πρώτη ημέρα του Συνεδρίου, Πέμπτη 20 Ιανουαρίου έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα ο οποίος θα διασφαλιστεί μέσω Κλινικών Φροντιστηρίων κατά τη διάρκεια των οποίων θα δοθεί χρόνος για εποικοδομητική συζήτηση, βασισμένη σε παρουσίαση περιστατικών.
Τα Κλινικά Φροντιστήρια είναι:
1. Κλινικό Φροντιστήριο στην υπερηχοκαρδιογραφία:
   Ι. Συγγενείς Καρδιοπάθειες
   ΙΙ. Πνευμονική Υπέρταση: Διάγνωση / Δεξιά κοιλία σε διαστρωμάτωση κίνδυνου και θεραπεία.
2. Κλινικό Φροντιστήριο στην αιμοδυναμική στην πνευμονική υπέρταση
3. Κλινικό Φροντιστήριο στην αξονική και μαγνητική τομογραφία στην πνευμονική υπέρταση

Debates

– Την Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου και ώρα 16:00 – 18:00, στο πλαίσιο της Συνεδρίας «Διαξιφισμού στην ΠΑΥ», θα διεξαχθούν δύο ενδιαφέροντα debates, με τίτλο:
1. Διαστρωμάτωση κινδύνου στην ΠΑΥ, με θέσεις:
Προτιμώ την απεικόνιση vs Προτιμώ την αιμοδυναμική
2. 6 μήνες από τη διάγνωση της ΠΑΥ, με θέσεις:
Οι ασθενείς πρέπει να λαμβάνουν τριπλή θεραπεία vs H διπλή θεραπεία αρκεί

Το Συνέδριο έχει υβριδικό χαρακτήρα, με ταυτόχρονη διαδικτυακή αναμετάδοση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να παρακολουθήσετε τις εργασίες του Συνεδρίου – είτε με φυσική παρουσία, είτε μέσω διαδικτύου – είναι η υποβολή της φόρμας εγγραφής, την οποία θα βρείτε εδώ.

Παρακολούθηση μέσω διαδικτύου:

Συμμετοχή με φυσική παρουσία: