Λόγω αναβάθμισης του εξοπλισμού πωλείται αιματολογικός αναλυτής Sysmex Kx -21N Sysmex Xt 1800 2 Βιοχημικοί Αναλυτές Hitachi 912 Mindray BS300 Roche Integra 400 Ανοσολογικός Elecsys 2010 Αναλυτής Ηλεκτρολυτών Μικροσκόπιο Olymbus Προθροβινομετρο Siemens Φυγόκεντρος Πάγκοι εργασίας.

Πληροφορίες στο 6979362377