Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής σας προσκαλούμε στο 45ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (ΕΠΙΣ), το οποίο διοργανώνεται από την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών (ΙΕΑ) στις 15-18 Μαΐου 2019 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα.

Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών (ΙΕΑ) ιδρύθηκε στις 13 Μαΐου 1835 και είναι μία σύγχρονη επιστημονική εταιρεία με μακρόχρονη συνεισφορά στην εκπαίδευση.Εκπροσωπώντας περισσότερες από 50 ειδικότητες/εξειδικεύσεις και τομείς ειδικού ενδιαφέροντος, η ΙΕΑ ενεργεί ως κέντρο γνώσης για την Ιατρική και τη Δημόσια Υγεία, με σαφή αναφορά στην κοινωνία, συντονίζοντας τη Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση και συνδράμοντας στη πρόοδο της Ιατρικής και στη βελτίωση του επιπέδου της ιατρικής φροντίδας.

Η ΙΕΑ παρέχει τη δυνατότητα διεπιστημονικής/διασυνδετικής προσέγγισης και συζήτησης/αντιπαράθεσης -μέσω του ΕΠΙΣ και άλλων διεταιρικών πρωτοβουλιών- για τη διαμόρφωση κοινής γλώσσας και ενιαίου κώδικα επικοινωνίας στην ολιστική διαχείριση της υγείας και της ασθένειας στη χώρα.

Η θεματολογία του ΕΠΙΣ περιλαμβάνει ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος για όλες τις ειδικότητες της Ιατρικής και Συναφών Επιστημών Υγείας. Το συνέδριο δίνει τη δυνατότητα για διεπιστημονική ανάλυση θεμάτων που αφορούν στην άσκηση της ιατρικής καθώς και παλαιά και νέα ζητήματα που αφορούν εκπαιδευτικές, νομικές, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και βιοηθικές πτυχές της ιατρικής και δημόσιας υγείας. Στη μακρά του διαδρομή το ΕΠΙΣ επιλέγει σταθερά καινοτόμες προσεγγίσεις καθιστώντας το έτσι το κατεξοχήν βήμα για την ανάδειξη των σύγχρονων τάσεων στην Ιατρική. Ταυτόχρονα το συνέδριο προσφέρει σε ιατρούς όλων των ηλικιών και ειδικοτήτων την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για την καθημερινή ιατρικη πρακτική.

Η θερμή ανταπόκριση στα προηγούμενα συνέδρια στις διαδραστικές παρουσιάσεις περιπτώσεων, και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού συναδέλφων στη πρακτική εξάσκηση σε προπλάσματα, μας οδήγησε σε επανάληψη τους.

Παράλληλα με αυτές τις δραστηριότητες, στο πρόγραμμα θα περιληφθούν Κλινικά Φροντιστήρια, Σεμινάρια, Διαλέξεις, Στρογγυλά Τραπέζια και Διεπιστημονικές Συζητήσεις για ενδιαφέροντα και σύνθετα αμφιλεγόμενα ιατρικά θέματα.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στις εργασίες αυτού του Συνεδρίου, με τη βεβαιότητα ότι συμβάλλετε ουσιαστικά στην επικοινωνία μεταξύ των ιατρικών ειδικοτήτων.

Με τιμή,
Καθηγητής Δημήτριος Τ. Μπούμπας
Πρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

Μάθετε περισσότερα