Η Ελληνική Εταιρεία Σιελογόνων Αδένων σας προσκαλεί στο «4ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Παθήσεων των Σιελογόνων Αδένων», το οποίο θα διεξαχθεί στις 28-29
Σεπτεμβρίου 2018, στο ξενοδοχείο LAZART HOTEL στη Θεσσαλονίκη.

 

Η Α' Ανακοίνωση καθώς και τα Ηλεκτρονικά Έντυπα Εγγραφής και Υποβολής
Εργασίας βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου:
praxicon.gr/sielogonwn 

 

Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

 

Με εκτίμηση,
Δήμητρα Βουλγαροπούλου
PRAXICON
Oργάνωση Συνεδρίων-Σεμιναρίων
Κοινωνικών Εκδηλώσεων
Γραφείο Γενικού Τουρισμού
Εθν. Αντιστάσεως 101, 55 134
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 460 682, 2310 460 652
Fax. 2310 435064