Λόγω αναβάθμισης του εξοπλισμού πωλείται αιματολογικός αναλυτής Sysmex Kx -21N Sysmex Xt 1800 2, Βιοχημικοί Αναλυτές, Ανοσολογικός Elecsys 2010, Αναλυτής Ηλεκτρολυτών, Μικροσκόπιο Olymbus, Προθροβινομετρο Siemens, Φυγόκεντρος, Πάγκοι εργασίας.

Πληροφορίες στο 6979362377