Η ΕΤΑΙΡEIΑ ΜΑΣ «KOPE A.E.». ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν. EYBOIΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

sales@tzovaras.gr, 2310861640

*Ο ΙΣΕ σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνος για την παραπάνω αγγελία εργασίας και δεν είναι εκείνος που τη δημοσιεύει, απλά προωθεί το μήνυμα που δέχτηκε από την εταιρεία*