Σας ενημερώνουμε για τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής του Σεμιναρίου Εκπαίδευσης για την Αναπτυξιακή Δοκιμασίας Ανίχνευσης Διαταραχών Επικοινωνίας και στη ΘΕΣΣΑΛΙΝΟΚΗ!

 

Θεσσαλονίκη

Κυριακή 25 Ιουνίου 2017 και ώρα 12 μ.μ.

Αίθουσα Διδασκαλίας Β’ Πανεπιστημιακής Κλινικής

Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ

 

Αθήνα

Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 και ώρα 10 π.μ.