ΟΜΙΛΟΣ Ιατρικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων  ” ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΙΣ ” στην Κεφαλονιά προσφέρει θέση εργασίας

Ιατρού Βιοπαθολόγου

Απαιτούμενα προσόντα:

Πτυχίο Ιατρικής Σχολής

Αδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος

Σχετικός Τίτλος Ειδικότητας 

Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου

Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο

Προσωπικές δεξιότητες: ομαδικότητα, πνεύμα συνεργασίας, αξιοπιστία και υπευθυνότητα

Προσφέρονται

Σύγχρονο και επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας πλήρως εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα

Ελκυστική αμοιβή αναλόγως προσόντων και εμπειρίαςemail: BIOANALYSISLABORATORY@YAHOO.COM

*Ο ΙΣΕ σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνος για την παραπάνω αγγελία εργασίας και δεν είναι εκείνος που τη δημοσιεύει, απλά προωθεί το μήνυμα που δέχτηκε από την εταιρεία*