Η εταιρεία μας αναζητεί συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για την κάλυψη της εταιρείας-πελάτη μας ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. Ν. Ευβοίας.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε αποστείλλετέ μας σχετικό email στο grammatia@provision-sa.gr

Ευχαριστούμε,

Βασιλική Κάλφα

Αθηνάς 4, Χαλκίδα  ΤΚ: 34132

Τηλ: 22210 74506, 60624 Φαξ: 22210 23316

www.provision-sa.gr  e-mail:  grammatia@provision-sa.gr

*Ο ΙΣΕ σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνος για την παραπάνω αγγελία εργασίας και δεν είναι εκείνος που τη δημοσιεύει, απλά προωθεί το μήνυμα που δέχτηκε από την εταιρεία*