Θεσσαλονίκη, 14 Ιουλίου 2017
Ανακοίνωση
Σας ενημερώνουμε ότι η αίτηση ακυρώσεως του Ι.Σ.Θ. κατά της ΚΥΑ 4523/2017 «Ρύθμιση υποχρεωτικής αποδοχής πληρωμών με κάρτα»(POS), θα συζητηθεί στο ΣτΕ κατά τη δικάσιμο της 11/10/2017.
ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ