Η Οφθαλμολογική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου διοργανώνει όπως κάθε χρόνο, τη Φθινοπωρινή Επιστημονική εκδήλωσή της με στόχο την ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε επίκαιρα οφθαλμολογικά θέματα.

 

Λόγω αλλαγής της διαδικασίας έγκρισης επιστημονικών εκδηλώσεων από τον ΕΟΦ, η ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης μετατίθεται για τις  2 Δεκεμβρίου 2017, Πολυχώρος Royal, Πάτρα.

 

 

ΥΠΟΒΟΛH ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 5 Νοεμβρίου 2017

Αποστολή στο e-mail: ophthalm@med.upatras.gr

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο: CongressPlus, Ευρύκλειας 2, 26442 Πάτρα

                 Τηλ: 2610 332752,Fax: 2610 338281

                 e-mail: info@congressplus.gr

                 Website: www.congressplus.gr

 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Κων/νος Γεωργακόπουλος

Αναπλ. Καθηγητής Οφθαλμολογίας