Για να δείτε το προκαταρκτικό Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου, παρακαλούμε πατήστε εδώ

Για τον κατάλογο ομιλητών/συντονιστών του Συνεδρίου, παρακαλούμε πατήστε εδώ

Το 12ο Συνέδριο Υποειδικοτήτων Παιδιατρικής μοριοδοτείται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, με 16 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME/CPD Credits).

Πραγματοποιήστε την εγγραφή σας μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του 12ου Συνέδριου Υποειδικοτήτων Παιδιατρικής.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε πατήστε εδώ.