Το Τελικό Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι τώρα διαθέσιμο. Για να δείτε το πρόγραμμα, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

ο 12o Πανελλήνιο Παιδοαλλεργιολογικό Συνέδριο θα έχει διαδραστικό χαρακτήρα που θα επιτρέπει την ενεργό συμμετοχή του κοινού σε όλες τις συνεδρίες.

Το Συνέδριο μοριοδοτείται με 24 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME/CPD Credits).

Για την εγγραφή σας πατήστε εδώ