1.       Στη MediCarrera αναζητούμε ειδικούς ιατρούς ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥΣ, με τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία μετά την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας στον τομέα της θωρακοχειρουργικής, για μόνιμες θέσεις εργασίας σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στη νότια ΣΟΥΗΔΙΑ. Προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα εκμάθησης γλώσσας και υποτροφία στους υποψηφίους και την οικογένειά τους και υποστήριξη κατά τη μετεγκατάσταση. Προθεσμία κατάθεσης βιογραφικών 11 Ιανουαρίου2019 (info@medicarrera.com)

SALARY & CONDITIONS 
• Salary starting from 58.000 SEK gross per month
• Full time employment 40 hours per week 
• Permanent contract after 6 months trial period and obtaining the licence

• Duties will be paid apart

2.       Στη MediCarrera αναζητούμε ειδικό ιατρό ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ/ΠΑΘΟΛΟΓΟ, με τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία μετά την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας, για μόνιμη θέση εργασίας σε δημόσιο νοσοκομείο στη νότια ΣΟΥΗΔΙΑ. Προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα εκμάθησης γλώσσας και υποτροφία στους υποψηφίους και την οικογένειά τους και υποστήριξη κατά τη μετεγκατάσταση. Προθεσμία κατάθεσης βιογραφικών 14 Ιανουαρίου2019 (info@medicarrera.com)

SALARY & CONDITIONS 
• The salary for a double specialist in internal medicine and cardiology is of 70.000 SEK gross per month
• Full time employment 40 hours per week 
• Permanent contract after trial period and obtaining the licence

• Duties will be paid apart

3.       Στη MediCarrera αναζητούμε ειδικό ιατρό ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟ, για μόνιμη θέση εργασίας σε κλινική νοσοκομείου στη νότια ΣΟΥΗΔΙΑ. Προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα εκμάθησης γλώσσας και υποτροφία στους υποψηφίους και την οικογένειά τους και υποστήριξη κατά τη μετεγκατάσταση. Προθεσμία κατάθεσης βιογραφικών 14 Ιανουαρίου2019 (info@medicarrera.com)

SALARY & CONDITIONS 
• Starting salary for a doctor assistant will be 45.000 SEK gross per month and after 6 months will be increased
• Full time employment 40 hours per week 
• Permanent contract after trial period and obtaining the licence

• Duties will be paid apart

*Ο ΙΣΕ σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνος για την παραπάνω αγγελία εργασίας και δεν είναι εκείνος που τη δημοσιεύει, απλά προωθεί το μήνυμα που δέχτηκε από την εταιρεία*