Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το διάστημα 11 – 14 Οκτωβρίου 2018, θα λάβει χώρα στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Intercontinental), το 24ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο που διοργανώνει η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (Ε.Ο.Ε), με διεθνή συμμετοχή. Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου: http://huacongress2018.gr/