ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ

Λόγω σοβαρού τεχνικού προβλήματος στις 10/06/2019 στην πλατφόρμα του ΠΜΣ «Επείγουσα και Εντατική θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων 2019 – 2020», το όποιο όμως έχει αποκατασταθεί,  παρατείνεται η υποβολή  αιτήσεων έως ημέρα Τέταρτη και ώρα 23:59.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810 394930/868 – 2810 392119

e-mail: postgradsecr@med.uoc.gr

Γραμματεία: Χ. Περέζ, Τ. Δοκουμετζίδη, Ε. Μαρκάκη