Από διαγνωστικό κέντρο που εδρεύει στο νησί της ΚΩ, ζητείται για άμεση πρόσληψη και μακροχρόνια συνεργασία ιατρός Μικροβιολόγος.

Για πληροφορίες 6983310555
email. medical@medhome.gr
info@medhomegreece.com