Το Mediterranean Hospital of Cyprus, ένα τριτοβάθμιο Ιδιωτικό Νοσοκομείο, πλήρως τεχνολογικά εξοπλισμένο στη Λεμεσό και ενταγμένο στο ΓΕΣΥ, αναζητά Ιατρούς με ειδίκευση στην Καρδιολογία.

Η θέση είναι πλήρους και μόνιμης απασχόλησης.

Ο Ιατρός που θα επιλεγεί θα συμμετέχει στις εργασίες του Τμήματος Καρδιολογίας του Νοσοκομείου, καλύπτοντας τις ανάγκες του σε Τακτικά Ιατρεία, στη Κλινική, στο Αναίμακτο Καρδιολογικό Εργαστήριο και στις εφημερίες του Τμήματος, βάσει προγράμματος.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών με Ετήσιο Εγγυημένο Εισόδημα καταβλητέο σε μηνιαίες δόσεις, Κίνητρα, συμμετοχή σε πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης (3D TOE, Structural Heart Οperations κλπ) και μεγάλες προοπτικές ανέλιξης σε ένα δυναμικό νοσοκομειακό περιβάλλον.

Σε πρώτο στάδιο θα οριστεί μέρα και ώρα για τηλεσυνάντηση γνωριμίας με την Διοίκηση και τη Διεύθυνση της Κλινικής, όπου θα αναλυθεί το Καθηκοντολόγιο και θα συζητηθεί η προοπτική συνεργασίας με το Νοσοκομείο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το Βιογραφικό τους στο email careers@medihospital.com.cy  με θέμα “Ενδιαφέρον Ιατρού για Τμήμα Καρδιολογία” και να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: +(357) 25 200 112 ή +(357) 25 200 116.