ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ)

CSAP Mastering Program

Csap.gr

 

Αξιότιμοι κυρία, κύριε,

 

Μέσω του CSAP Mastering Program, σας προσκαλούμε στο παρακάτω Συνέδριο χωρίς κόστος συμμετοχής.

 

 

Hellenic Society for Systemic Studies (HSSS)

University of West Attica, Department of Accounting and Finance (UWA)

 

18th. of the HSSS National & International On-Line Conference

In collaboration with the UWA

www.confe.hsss.eu

 

Theme of the On-Line Conference:

The Value of Systemic Thinking in Our VUCA World

VUCA (Volatility, uncertainty, complexity and ambiguity)

 

15 – 17  December, Athens, Greece

 

Dear Attendee of our Conference,

 

We invite you to our Conference.

 

You will find in the https://confe.hsss.eu/program-and-abstracts/

the Timetable, the Abstracts and the URLs-LINKs of the e-rooms of the Conference.

 

Have in mind that the difference of time between Greece and your Country is: Argentina -5, Peru -7, New York -7, UK -2, Ontario Kanada -7, Australia +9

 

We look forward in seeing you in a few days time.

 

Your sincerely.

Prof. N. Assimakopoulos,

 

To update your personal data details and preferences please go to Preferences

If you do not want to receive any more messages from us, please press Unsubscribe.

For our GDPR Protection policy, please press Here.