Κοινοποιούνται σχετικές οδηγίες όσον αφορά τη συμπλήρωση των παραγράφων 2 και 3 του εγγράφου του Π.Ι.Σ. με αρ.πρωτ. 8222/18-1-2021 (σχετική ανακοίνωση).

Download (PDF, 274KB)